< Terug | Skip Navigation LinksOnthaal > Over IAM-B
 
Sector zoeken
Beroep zoeken
Over IAM-B

De site Informatie over de ArbeidsMarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of IAM-B is geïnspireerd op een québécois model en verzamelt informatie over beroepen en activiteitensectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook over de beroepsopleidingen. Deze website bevat bovendien de werkaanbiedingen die bij Actiris vermeld zijn.

De website richt zich in de eerste plaats naar personen die een job zoeken of een nieuwe carrière ambiëren, alsook naar de arbeidsmarktbemiddelaars. Deze site wil, in zijn huidige versie, aan meerdere van hun vragen omtrent de arbeidsmarkt beantwoorden:

Welke competenties zijn in het algemeen vereist om een bepaald beroep uit te oefenen?
Wat zijn de beroepen waarvoor er een tekort aan arbeidskrachten bestaat en wat zijn de veel gevraagde beroepen in het Brussels Gewest?
Wat zijn de momenteel beschikbare werkaanbiedingen voor een beroep of een activiteitensector?
Welke beroepsopleidingen bereiden voor op een beroep of verlenen toegang tot een beroep?
Wat zijn in het Brussels Gewest de activiteitensectoren die de meeste werkgelegenheid verschaffen?
Wat zijn in Brussel de activiteitensectoren die een gunstige evolutie kenden van de werkgelegenheid of veelgevraagd zijn?
Wat zijn de sociale onderhandelingspartners voor een activiteitensector?
Wat zijn de beroepen die we terugvinden in een activiteitensector of wat zijn de activiteitensectoren in dewelke een gegeven beroep wordt uitgeoefend?

Deze website werd ontwikkeld door view.brussels (voorheen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid) in samenwerking met Bruxelles Formation en de VDAB en zal verder evolueren om te beantwoorden aan nieuwe vragen naar informatie of vragen van andere doelgroepen. Momenteel bevat de site diverse informatiebronnen zoals ondermeer de beschrijvingen van de opleidingen die afkomstig zijn van de gegevensbank Dorifor van Bruxelles Formation en van de VDAB, de beschrijvingen van de beroepen gerealiseerd door Actiris (COROME), de werkgelegenheidsstatistieken van de RSZ, RSVZ of Actiris, de gegevensbank met werkaanbiedingen van Actiris…

Deze verschillende bronnen, die allen verband houden met elkaar, geven toegang tot diverse informatie. Het is echter nuttig om deze informatie te vergelijken met alle andere gegevens waarover u beschikt, zoals bijvoorbeeld de specifieke competenties die werkgevers eisen, uw eigen kennis over de arbeidsmarkt en de kennis die specialisten of arbeidsmarktbemiddelaars u kunnen aanreiken.