< Terug | Skip Navigation LinksOnthaal > Nuttige links
 
Sector zoeken
Beroep zoeken
Nuttige links

Hieronder vindt u een interessante lijst met websites betreffende werkgelegenheid, opleiding en onderwijs.
Diensten aan bedrijven
hub.brussels, Brussels Agentschap voor de Onderneming
Europa
Actiris international, Internationale plaatsings-en rekruteringsdienst van Actiris
CEDEFOP, Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
ESF, Europees Sociaal Fonds
EURES, European Employment Services
EUROGUIDANCE, Centrum voor studie- en loopbaanbegeleiding
Federale administraties voor de werkgelegenheid en de sociale zekerheid
FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag
FEDRIS, Federaal agentschap voor beroepsrisico's
FPD, Federale Pensioendienst
RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
RSVZ, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
RSZ, Rijksdienst voor sociale Zekerheid
RVA, Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
Federale overheidsdiensten
FOD Economie, Overheidsdienst Economie, KMO , Middenstand en Energie
FOD Werkgelegenheid, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg
Middenstand
Syntra Brussel
UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers
Onderwijs
Informatie over het gehele onderwijslandschap, Onderwijskiezer
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Regionale overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening en beroepsopleiding
Actiris, Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening
ADG, Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap
BRUXELLES FORMATION, Franstalig Brussels instituut voor de beroepsopleiding
FOREM, Waalse openbare dienst voor de werkgelegenheid en vorming
VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
Sectoriële opleidingscentra
ABSU Opleidingen, Opleidingscentrum van de Algemene Belgische Schoonmaak- en Ontsmettingsunie
Alimento, Sectorale Diensten voor de Voedingsnijverheid
CEPOM, Paritaire Opleiding Makelaars
CEVORA, Vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden
COBOT, Sectoraal Vormingscentrum voor de Textielarbeiders
Constructiv, Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
Co-valent, Vormingsfonds van en voor arbeiders en bedienden in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences
EDUCAM, Stichting voor Beroepsopleiding in de Autosector en aanverwante Sectoren
ELAN+, Opleidingsinitiatief van de Banksector
FE.BI, Vereniging van Federale en Bicommunautaire sociale Fondsen
FE-BI , Sociaal Fonds van Rustoorden voor Bejaarden en de Rust en Verzorgingstehuizen
FOPAS, Fonds voor opleiding en competentieontwikkeling in de verzekeringssector
GRAFOC, Grafisch Opleidingscentrum
HORECAFORMABEPRO, Brusselse Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector
IFG, Intersectoriaal Fonds voor de Gezondheidsdiensten
INOM, Paritaire Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalwerkende Nijverheid
IVOC, Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie
LOGOS, Vormingsfonds voor de Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de Logistiek
OBMB, Opleidings en Tewerkstellingsfonds voor de Bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid van Brabant
SFPZ, Sociale Fonds voor de Privé-Ziekenhuizen
SFSCW, Sociaal Fonds voor Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap
SFTL, Sociale Fonds voor Transport en Logistiek
Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector
TRAVI, Vormingsfonds voor Uitzendkrachten
VOHI, Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings en Huisvestinginrichtingen
VOLTA, Stichting voor Beroepsopleiding en Vorming voor de Sector van de Elektriciens
Vormingsfonds Dienstencheques
VSPF, Vlaamse Social-Profitfondsen
Woodwize, Opleidingscentrum Hout
Selectiebureau van de overheid
Selor, Selectiebureau van de overheid
Syndicale organisaties
ABVV Brussel, Intergewestelijke Brussel
ABVV, Algemeen Belgisch Vakverbond
ACLVB, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
ACV - Brussel-Halle-Vilvoorde, Verbonden Brussel-Halle-Vilvoorde van ACV
ACV, Algemeen Christelijk Vakverbond van België
Werkgeversorganisaties
BECI, Brussels Entreprises Commerce and Industry
FEDERGON, Federatie van partners voor werk
VBO, Verbond van Belgische Ondernemingen
Beroepenreferentiecentrum
Construcity.brussels , Beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector
Digitalcity , ICT Beroepenreferentiecentrum
Logisticity, Beroepsreferenciecentrum Transport en Logistiek
Technicity , Beroepsreferentiecentrum van de metaalverwerkende Nijverheid en de technologische Industrie
Centre de référence professionnelle
HORECA FORMA Be Pro , Brussels beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector